Skal vi have nyt navn?

Efter fusion af Sejlklubben Lynæs og Lynæs Qajaq blev der på den ordinære generalforsamling, under pkt. Eventuelt, foreslået, at man bør arbejde for at finde et nyt navn til den fusionerede klub. Sejlklubbens bestyrelse har fremsat ønske om at evt. ændring af klubbens navn, skal afspejle klubbens aktiviteter. Bestyrelsen i Sejlklubben Lynæs har derfor bedt et navneudvalg bestående af medlemmer fra begge de oprindelige klubber om at planlægge og beskrive valgprocessen.

Fase 1. Høste navne

Klubbens fremtidige navn skal afspejle klubbens aktiviteter.
Medlemmer af Sejlklubben Lynæs inviteres fra 1. november til 30. november til at foreslå nye navne til klubben. Send dit forslag til knold@knolds.dk – som efterfølgende vil blive listet op nedenfor:

Navneforslag:

Sejlklubben Lynæs

Lynæs sejl- og kajakklub

Sejlklubben og Kajakklubben Lynæs

Sejl og Kajakklubben Lynæs

Lynæs Sejlecenter

Lynæs kajak- og sejlklub

Vandsportsklubben Lynæs

Lynæs Sejlklub

Lynæs Vandsportscenter

Lynæs Søsportscenter

Lynæs Sejl og kajaklub

Lynæs Søsportcenter

Lynæs Sejlcenter

Søsportscenter Lynæs

Sejlklubben LYNÆS

Lynæs vandsport Center

Lynæs søsport Center

Lynæs vandsport

Lynæs søsport

Lynæs Sejl- og Kajakklub

Vandsportscenter Lynæs

Forslag modtaget offentliggøres her på hjemmesiden (www.lynaes.dk) ovenfor.

Fase 2.  Reduktion af navneforslag

Navneudvalget sorterer navnene ud fra kriteriet, at navnet skal afspejle klubbens aktiviteter. Denne liste skal godkendes af bestyrelsen. Navne som efter navneudvalgets overbevisning opfylder dette og som er godkendt af bestyrelsen, sættes på valg i perioden 5. – 31. december 2018 her på hjemmesiden (www.lynaes.dk).

Medlemmer af Sejlklubben Lynæs kan stemme én gang på så mange navne som det ønskes. Afstemningen foregår ved at sende mail fra medlemmets registrerede mailadresse til knold@knolds.dk.

Fase 3. Indstilling til valg på Generalforsamlingen 2019.

Navneudvalget indstiller til valg på Generalforsamlingen 2019, de navne som udgør 50% af afgivne stemmer . Annonceres her på hjemmesiden (www.lynaes.dk) januar 2019.

Fase 4. Ændring af vedtægter

En navneændring er en ændring af Klubbens Vedtægter.

  • 17. Vedtægtsændringer
    Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Fase 5. Valg af navn

Såfremt det besluttes at klubben skal ændre navn, foretages der valg herom. Navnet ”Sejlklubben Lynæs” vil ikke være kandidat, idet det jo er besluttet at skifte navn og slettes derfor fra listen.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Del dette: